Levél az Európai Szakszervezeti Szövetség Főtitkárának a postai béremelés ügyében


Európai Szakszervezeti Szövetség

 

Luca Visentini Főtitkár Úr

részére

 

Tisztelt Főtitkár Úr!

 

Egy igen akut problémára szeretnénk felhívni a figyelmét, amely bénítja az érdemi kollektív tárgyalásokat Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatójánál. Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Kormány az általunk ezúton jelzett problémával egyidejűleg az Európai Bizottsághoz fordult.

 

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló 97/67/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) rendelkezett az európai postai piacok teljes liberalizációjának elrendeléséről. A probléma röviden, hogy a korábbi piacnyitás következtében a kormány nem nyújthat a vállalatnak bérjellegű támogatást, mivel az a Magyar Posta Zrt. esetében tiltott állami finanszírozásnak minősülhet. Ugyanakkor a posta – érthető és az alábbiakban is részletezett okokból – önerőből nem tudja megadni azt a béremelést, amely megakadályozza a dolgozók további elvándorlását, amely jelenség évek óta komoly problémát okoz már a közszolgáltatás színvonalának fenntartásában is. A logisztikai és kézbesítői területen egyre nehezebben kezelhető mértékben tapasztalható és egyre erősödő a munkaerőhiány, mely főként a központi régióban és Nyugat-Magyarországon jellemző. Jelentős elbocsátásokra, a szolgáltatások drasztikus leépítésére pedig álláspontunk szerint nem kerülhet sor, a szakszervezetek ez ellen határozottan szót emelnek!

 

Az állami vállalatok munkavállalóit érintő kérdések megvitatására 2017-ben megalakult Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésein a munkaadók hiába értenek egyet a szakszervezetek érvelésével, hiába zajlik a vállalati bértárgyalás, a folyamat a szabályozás ellentmondásainak fényében rengeteg bizonytalanságot hordoz, amely további feszültséget generál a több mint 30 ezer munkavállaló és családjaik körében. Álláspontunk szerint a megoldást problémánkra csak az Európai Bizottság hozhat, amelyhez kérjük az ESZSZ határozott fellépését!

 

Az Irányelv rendelkezéseinek átültetése a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) megalkotása útján történt meg. A Postatv. az Irányelvvel összhangban akként rendelkezik, hogy az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása állami feladat, melynek az állam az egyetemes postai szolgáltató útján tesz eleget. A Postai irányelv lehetőséget ad a piaci viszonyok között működő egyetemes postai szolgáltatók részére a feladathoz kapcsolódó kompenzációra, azaz a szolgáltatónak a kötelezés miatt előálló piaci hátránya kiegyenlítésére.

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban (a továbbiakban: Határozat) rögzítettekkel összhangban az érintett területen működő közszolgáltatóknak 15 millió euró összeghatárig nyújtható állami támogatás. A magyar állam jelenleg ebben, az általános támogatási szabályok szerinti formában biztosítja a méltánytalan többletteher ellentételezését a Magyar Posta Zrt., mint kijelölt egyetemes postai szolgáltató részére.

 

Ahogyan az szinte valamennyi tagállam esetében is tapasztalható, az elmúlt évek jelentős változást hoztak a magyar postai piacon is, ami alapvetően megváltoztatta az egyetemes postai szolgáltatók helyzetét. A Magyar Posta esetében az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt évek során, illetve a Magyar Posta a jövőben is növekvő tendenciát prognosztizál.

 

Iparági sajátosság, hogy az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása humánerőforrás igényes, így a munkaerőköltség változása jelentősen befolyásolja az egyetemes postai szolgáltatás összköltségét. A magyar gazdaságban 2017 óta tapasztalható átlagjövedelem növekedés hatása nem kerülte el az egyetemes postai szolgáltatót sem. A munkavállalók (illetve a munkavállalókat képviselő szakszervezetek), a Magyar Posta vezetősége, illetve a Magyar Állam között létrejött háromoldalú megállapodás révén jelentős bérfejlesztés vette kezdetét 2017-ben, amelynek eredményeként a 2017-2019. években közel 40%- mértékű bérfejlesztés végrehajtására került sor. A bérszínvonal szükségszerű emelkedésével ugyanakkor nem volt lehetőség az egyetemes postai szolgáltatás árainak megfelelő mértékű emelésére, így az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhe folyamatos emelkedést mutat.

 

A Magyar Postát érintő méltánytalan többletteher összege az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben a Vállalat üzemi eredménye leromlott, így a társadalmilag is elvárt egyetemes szolgáltatási szint fenntartása a Magyar Postát pénzügyi szempontból fenntarthatatlan pályára helyezi, évről-évre egyre nagyobb veszteség várható.

 

Az országos bérszínvonal változásához kapcsolódó költségnövekedés miatt az egyetemes postai szolgáltató fokozatosan romló gazdasági helyzete szükségessé teszi a tagállami kötelezettségnek minősülő szolgáltatáshoz az Irányelv szerint kapcsolódó kompenzációs mechanizmus felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az egyetemes postai szolgáltatás a szükséges állami szerepvállalás mellett hosszútávon is fenntartható módon folytatható legyen. Álláspontunk szerint a jelenlegi keretszabályok nem biztosítják az egyetemes szolgáltatások folyamatos és kiszámítható ellátását, tekintettel arra is, hogy a 15 millió eurót meghaladó támogatás nyújtása minden esetben csak egyedi eljárás keretében lehetséges. Fentiekre tekintettel szükséges egy olyan új keretszabályozás megteremtése, amely külön eljárás nélkül is lehetővé teszi az egyetemes postai szolgáltatók részére a feladatellátáshoz szükséges valós és teljes körű kompenzáció biztosítását.

 

A fentiek alapján a Magyar Kormány kezdeményezte az Irányelv módosítását, melyhez kérjük, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség is támogatólag csatlakozzon az egyetemes postai szolgáltató finanszírozásához való állami hozzájárulás kiterjesztése érdekében!

 

Budapest, 2020. március 10.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Palkovics Imre

elnök

Munkástanácsok Országos Szövetsége

 

Új hozzászólás


Hozzászóló neve: 
Hozzászóló neve: 
Biztonsági kód
Biztonsági kód:

Pofész a Facebookon!

Postás Harsona legfrissebb számának (2012.03.) letöltése
A 2012-től érvényes Munka Törvénykönyvének letöltése
Kollektiv Szerzödés 27-53 módositásokkal (Hatályos 2012 február 1-töl)
Kedvezményes üdülési lehetőség tagjainknak
Üdülési jelentkezési lap
2011 © Trigrand Kft.              HÍREK LETÖLTÉS TAGSZERVEZETEK KAPCSOLATOK FÓRUM ADMIN
          Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1024*768.          Ön a   . látogatónk  !