Mit jelent a garantált bérminimum?


Mit jelent a garantált bérminimum?
FRISS
: A kormány elképzelése szerint jövőre 25%
-
kal nőne a garantált bérminimum
jelentette
be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumának kibővített testületi ülését követő sajtótájékoztatón november 11
-
é
n. A
szakmai
bérminimum így 129 ezer forintról 161 ezerre emelkedhet a tervek szerint.
A garantált bér a legalább
középfokú iskolai végzettséget
, illetve
középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben
foglalkoztatott munkavállalót illeti meg.
A jogosultság
tisztázása során azonban nagyon fontos kiemelni, hogy
az a garantált
bérminimumra
nem a munkavállaló legmagasabb iskolai végzettségétől függ, hanem attól, hogy
az általa betöltött munkakör milyen végzettséget és szakképzettséget igényel. Egyes szakmáknál
ennek megállapításához jogszabályok is mankót nyújtanak (pl. kereskedelem, egészségügy,
közlekedés), de előírhatja kollektív szerződés vagy
munkáltatói egyoldalú rendelkezés is, így
ezekben az esetekben is a garantált bérminimum illeti meg a munkavállalót.
Ha a munkakör nem
igényel magasabb végzettséget, illetőleg szakképzettséget, akkor a munkavállaló végzettsége
önmagában nem alapozza meg a munkáltató garantált bérminimum fizetési kötelezettségét.
Abban az esetben, ha egy munkakör betöltésének jogszabály
alapján feltétele a középfokú iskolai
végzettség, viszont a munkavállaló csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, akkor akár
a munkaszerződés érvénytelensége (semmisség)
is felmerülhet.
Amennyiben az érvénytelenség
nem orvosolható, akkor az ér
vénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt köteles a
munkáltató azonnali hatállyal megszüntetni és a Munka Törvénykönyve előírt rendelkezései
szerint eljárni.
Ha a felek a garantált bérminimumnál alacsonyabb alapbérben állapodtak meg, a
munkaszer
ződés ebben a részében semmis. Ilyenkor a szerződés vonatkozó kikötése helyett
automatikusan a garantált bérminimum válik a szerződés részévé.
Amennyiben tehát a munkavállaló olyan munkakörben dolgozik, amelyre nézve jogszabály,
munkaviszonyra vonatkozó eg
yéb szabály (vagy az egyoldalú munkáltatói rendelkezés)
középfokú iskolai végzettség meglétét írja elő, részére a munkaszerződésben alapbérként
legalább a garantált bérminimumot (201
6
-
ben a
454
/201
5
Korm. r
endelet
alapján ez az összeg
129
000 forint) kell
megállapítani.
Hogyan
történik a garantált bérminimum megállapítása?
A jelenlegi szabályozás szerint a Kormány a kötelező legkisebb munkabér és a garantált
bérminimum
összegét és hatályát
-
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott
konzultációt követően
-
rendeletben állapítja meg. Az utóbbi években a felek (ezt megelőzően)
konzultációt folytatnak a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumában is.
Megállapodás hiányában a Kormány egyoldalúan hirdeti ki
a minimálbér és a
garantált
bérminimum éves összegét.
dr. Szabó Imre Szilárd
(1) Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy
munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe
ütközik.
 

Új hozzászólás


Hozzászóló neve: 
Hozzászóló neve: 
Biztonsági kód
Biztonsági kód:

Pofész a Facebookon!

Postás Harsona legfrissebb számának (2012.03.) letöltése
A 2012-től érvényes Munka Törvénykönyvének letöltése
Kollektiv Szerzödés 27-53 módositásokkal (Hatályos 2012 február 1-töl)
Kedvezményes üdülési lehetőség tagjainknak
Üdülési jelentkezési lap
2011 © Trigrand Kft.              HÍREK LETÖLTÉS TAGSZERVEZETEK KAPCSOLATOK FÓRUM ADMIN
          Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1024*768.          Ön a   . látogatónk  !