Nem minden munkaszerződés-módosítás, ami annak látszik


Nem minden munkaszerződés-módosítás, ami annak látszik

Nem minden munkaviszonnyal vagy a munkavégzéssel kapcsolatos változás jelent egyben munkaszerződés módosítást is. Mikor van szükség a munkaszerződés módosítására és mikor nincs? Milyen mozgástere lehet a munkáltatónak a munkaszerződés módosítása nélkül? Szakértőnk segít!

 

A munkaszerződés a munkáltató és a munkavállaló megegyezésével jön létre, ezért annak módosítása is – kevés kivétellel – csak a felek közös akaratával lehetséges. Ez azt jelenti, hogy mindkét félnek el kell fogadnia a módosítás tartalmát, ellenkező esetben a módosítás nem lesz érvényes. Így önmagában nem minősül munkaszerződés módosításnak, ha a munkáltató átadja a dolgozónak a módosított szerződés szövegét. Ez szerződésmódosítási ajánlatnak számít, amit a munkavállalónak jogában áll visszautasítani.

 

Önmagában a módosítási ajánlat visszautasítása nem jelenthet felmondási indokot a munkáltató számára. Szintén nem felel meg a jogszabályoknak, ha a munkáltató úgy adja át a módosítási ajánlatot, hogy a módosítás dolgozó általi elutasítása egyben a munkavállalói felmondást is jelent.

szerződést aláíró kéz

 

Mivel a munkaszerződést kötelező írásba foglalni, ezért a munkaszerződés módosításában is írásban kell megállapodni. Azonban itt is él a szabály, hogy az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés-módosítás érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, és csak 30 napon belül. Ezen kívül a gyakorlat ismeri a ráutaló magatartással való elfogadást is. Így például, ha a munkakör módosításra vonatkozó ajánlatot a dolgozó nem utasítja el, de az írásba foglalásra sem kerül sor, azonban a munkavállaló hosszabb időn keresztül az új munkakörében dolgozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a módosítási ajánlatot elfogadta.

 

Mikor szükséges a módosítás?

 

A munkaszerződést akkor szükséges módosítani, ha a munkaszerződésbe foglalt valamely tartalmi elemen szeretnének módosítani a felek. Ez jelentheti azokat a feltételeket, amelyekben kötelező megállapodni a munkaszerződében és azokat is, amelyek nem kötelezőek, de tetszés szerint belefoglalhatják a felek.

5 végzetes munkajogi kiskapu

Az ember azt hinné, mindig a munkavállalók kerülnek kényszerhelyzetbe – de munkaadóként sem mindig egyszerű a jogszabályok betartása mellett a cég érdekeit képviselni. Ezt leginkább azok tudják, akik mindkét oldalon álltak már egyszer. Öt gyakori és végzetes munkajogi kiskaput szedtünk össze, amelyekről munkaadóként nem szabad megfeledkeznünk.

 

A fentiek alapján munkaszerződés módosítással jár, ha a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott munkahelyét módosítják, vagy munkakörét véglegesen megváltoztatják. Szintén munkaszerződés módosítást jelent, ha a felek a munkaviszony időtartamát kívánják módosítani, így ha a határozott időtartamú munkaszerződést meghosszabbítják, illetve határozatlan idejűvé alakítják vagy fordítva. Munkaszerződés módosítás szükséges akkor is, ha a felek a dolgozó munkaidejét módosítják vagy munkabérét változtatják meg.

 

Milyen esetben nem kell közös megegyezés?

 

Vannak olyan munkaviszonyt érintő változások, amelyekhez nem szükséges a felek kölcsönös egyetértése. Ilyen a munkakörbe tartozó feladatok átszervezése, megváltoztatása, amennyiben a munkakör jellegét nem érinti. Ha viszont a munkaköri feladatokat olyan mértékben változtatja meg a munkáltató, hogy lényegében megváltozik maga a munkakör, akkor ehhez a munkavállaló belegyezése is szükséges.

 

Szintén nem szükséges munkaszerződés módosítás ahhoz, ha a munkáltató munkaidőkeret alkalmazása mellett dönt. A munkaidőkeret alkalmazása a munkaidő beosztásának körébe tartozik, amely a munkáltató joga a törvényes kereteken belül.

 

Nem szükséges a munkavállaló belegyezése ahhoz, hogy a munkáltató őt átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben (átirányítás), eltérő munkahelyen (kiküldetés – ez esetben viszont napidíj jár) vagy más munkáltatónál (kirendelés) foglalkoztassa. Ezek összesített időtartama naptári évenként összesen 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg.

 

A munkáltató számára is kötelező teszi a törvény a szerződésmódosítást egyes esetekben. A szülési szabadság, illetőleg a GYES megszűnését követően az időközben bekövetkezett béremelkedéshez kell igazítania a visszatérő munkavállaló alapbérét. Ha a munkaköri alkalmasságra vonatkozó orvosi vélemény alapján a dolgozó munkakörében nem foglalkoztatható, akkor várandóssága megállapításától gyermeke 1 éves koráig egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha pedig erre nem kerül sor, azaz munkaszerződést nem módosítják, akkor az érintett munkavállalót a munkavégzés alól fel kell menteni.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

forrás: piacesprofit.hu/kkv-c

 

Új hozzászólás


Hozzászóló neve: 
Hozzászóló neve: 
Biztonsági kód
Biztonsági kód:

Pofész a Facebookon!

Postás Harsona legfrissebb számának (2012.03.) letöltése
A 2012-től érvényes Munka Törvénykönyvének letöltése
Kollektiv Szerzödés 27-53 módositásokkal (Hatályos 2012 február 1-töl)
Kedvezményes üdülési lehetőség tagjainknak
Üdülési jelentkezési lap
2011 © Trigrand Kft.              HÍREK LETÖLTÉS TAGSZERVEZETEK KAPCSOLATOK FÓRUM ADMIN
          Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1024*768.          Ön a   . látogatónk  !